5 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z fizykich

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)

read more...

4 weeks ago

Anons informacyjny – szkolenia z fińskiego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
read more...

4 weeks ago

Decyzja – szkolenia sprzedażowe

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
http://www.systemy-ocen read more...

4 weeks ago

Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)

read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z pedagogiki

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
http read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z chińskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013

http://www.szkolenia-miekkie.edu.pl/node/168 http://oceny-okreso read more...

2 months ago

Decyzja – szkolenia z podejmowania decyzji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)

read more...